Zanim plac zabaw zostanie oddany do użytku dzieci, musi być odpowiednio skontrolowany, a przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw. Takie kontrole są wykonywane przez tą instytucję – bezpieczneplace.pl.

 

Inspektor kontroli

 

Podczas kontroli musi być obecny inspektor, którego zadaniem jest sprawdzenie czy wszelkie urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, a także czy plac jest zlokalizowany w dogodnym miejscu.